FANDOM


Treść tej sekcji pochodzi bezpośrednio z dokumentacji gry Warlords Battlecry 2.

Wskazówki dotyczące gry Demonami

  • Przyzwij za pomocą Demonów Diabliki, korzystając z przycisku na panelu sterowania lub naciskając kombinację klawiszy Shift+I. Pamiętaj, że nie musisz wybierać jednostki, by skorzystać z klawiszy skrótów do jej czarów. Wystarczy, by znajdowała się na ekranie.
  • Przyzywacze mogą przyzywać Demony po naciśnięciu przycisku na panelu sterowania lub kombinacji klawiszy Shift+D.
  • Udoskonal jednostki przyzywające za pomocą umiejętności Mana, dostępnych w Kaplicy Chaosu.
  • Udoskonal Ogniste Nietoperze za pomocą umiejętności Nietoperz Zagłady, dostępnej w Gnieździe, aby uodpornić je na działanie ognia.
  • Po zabiciu jednostek przez Sukkubusy na mapie pozostaje ich dusze, z których Przyzywacze i Demony czerpią Mana. Każda dusza daje natychmiast 25 punktów Mana.