FANDOM


Wampiryzm - zdolność, dzięki której jednostki odzyskują zdrowie wraz z zadawanymi obrażeniami. Zdolność nie działa przeciw budynkom. Naturalnie zdolność tą posiada Wampir, a mogą ją osiągnąć jeszcze: Nietoperz po ulepszeniu Nieumarłych - Nietoperze wampiry oraz bohater Nieumarłych, po odblokowaniu zdolności. Można też ją zdobyć posiadając założony Zestaw wampira.