FANDOM


Zamrożenie - negatywny efekt spowodowany rzuconym zaklęciem Magii lodu, bądź trafieniem krytycznym (obrażenia od zimna, tylko w Warlords Battlecry 3). Wynikiem zamrożenia jest drastyczne obniżenie prędkości. Efekt jest tymczasowy w przypadku trafienia krytycznego, lecz trwa dłużej w wyniku zaklęcia, zależnie od poziomu wtajemniczenia rzucającego.

Szczegóły zaklęciaEdytuj

Zamrożenie
Szkoła magii Zaklęcialodu
Mana 25
Modyfikator -2
Efekty zależnie od stopnia wtajemniczenia:
Normalny Zmniejsza Szybkość wszystkich wrogich jednostek w zasięgu dowodzenia o 6 na okres 1 minuty.
Mistrz Zmniejsza Szybkość wszystkich wrogich jednostek w zasięgu dowodzenia o 8 na okres 1 minuty.
Wielki Mistrz Zmniejsza Szybkość wszystkich wrogich jednostek w zasięgu dowodzenia o 10 na okres 2 minut.